NGA TESTERY PRO MĚŘENÍ KVALITY PŘIPOJENÍ K INTERNETU DLE ČTÚ

OVĚŘOVÁNÍ PARAMETRŮ SÍTÍ NOVÉ GENERACE

Měření kvality služby připojení k internetu, rychlosti připojení je čím dál tím více důležité pro nás všechny. Pro uživatele, pro poskytovatele připojení, i pro vlastníka sítě, který zodpovídá za kvalitu sítě. Proto je důležité zajistit stabilní a rychlé připojení k internetu a případné výpadky minimalizovat nebo jim ideálně zamezit. Jak toho ale dosáhnout?

Blokové schéma měření sítě

MĚŘIT NEBO VĚŘIT?

Pouze díky certifikovaným měřicím přístrojům můžeme zajistit výsledky měření dle platných a aktuálních metodik (dle ITU, IETF apod.).

Pak můžeme mít jistotu, že síť bude schopna zajistit rychlé a stabilní připojení k internetu všem zákazníkům pro různé služby.

Referenčním přístrojem, který garantuje zmíněné a další potřebné a užitečné funkce, je měřicí přístroj EXFO NetBlazer.

S ním můžete v celé řadě měřících aplikací verifikovat síť a v případě pochybností o kvalitě sítě nebo služby můžete provádět podrobnou diagnostiku. Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) se připravuje měřit dle svých metodických postupů „Měření datových parametrů sítí pomocí TCP protokolu a „Metodika pro měření a vyhodnocení datových parametrů pevných sítí elektronických komunikací“. Měřicí přístroj EXFO NetBlazer, který vyhověl zmíněným požadavkům ČTÚ, umožňuje zejména:

  • Měření kvalitativních parametrů přístupových sítí nové generace NGA (Next Generation Access Networks)


  • Ověření kvality připojení podle povinných podmínek síťové neutrality. To požaduje nejen ČTÚ ale i BEREC (sdružení evropských regulátorů). Hlavními parametry, které je třeba ověřovat, je především maximální/minimální/běžně dostupná rychlost. Pro některé nové IP služby je kontrolována i ztrátovost přenosu, zpoždění, kolísání zpoždění.


  • Měření také přes sítě s překladačem IP adres (NAT), což je velmi potřebnou novinkou pro podmínky ČR.


  • Sympatickou vlastností je intuitivní a přehledné uživatelské rozhraní přístroje.

MĚŘICÍ SESTAVA (NE)JEN PRO POTŘEBY ČTÚ

V rámci veřejné zakázky získal ČTÚ uvedenou měřicí sestavu jako jeden z klíčových prvků své měřící infrastruktury pro účely měření a vyhodnocování datových parametrů pevných a semi-pevných sítí elektronických komunikací. Celá měřicí sestava se skládá z měřicího serveru a mobilních (přenosných) měřicích přístrojů (terminálů). Důvodem pořízení měřicí sestavy národním regulátorem je měření reálných parametrů datových sítí za účelem jejich ověření. Tento přístup ČTÚ slouží k ochraně koncového spotřebitele služeb a standardizuje také podmínky poskytovatelům připojení k internetu. Za tímto účelem může parametry sítí elektronických komunikací ověřovat ČTÚ měřením, například na popud stížnosti spotřebitele. ČTÚ zvažuje do budoucna možnost uvolnění části serverové platformy pro případné ověřování ze strany poskytovatele připojení k internetu, který by provedl měření ze svého měřicího přístroje EXFO NetBlazer vůči měřicímu serveru EXFO LTB-8 umístěnému na ČTÚ. Toto měření může provádět při aktivaci služby (nově vybudované přípojky) nebo následně při dokladování smluvně ujednaných parametrů přípojky k internetu (propustnost, ztrátovost, zpoždění, apod.). Konfigurace výše zmíněné měřicí sestavy umožňuje ověřovat kvalitativní parametry sítí NGA/NGN, ale také datových, IPTV a VoIP služeb tzv. služeb Triple Play, které jsou dnes již běžně distribuovány přes pevné a semi-pevné sítě.

Tým specialistů
PROFiber Networking CZ s.r.o.

info@profiber.eu
Tel.: + 420 225 152 050

ICT-13 NGN/NGA sítě nové generace a jejich měření

FO-01- Základy vláknové optiky

FO-02- Bezpečnost práce s laserovým zařením

FO-03- Sítě FTTx - návrh, výstavba, servis

FO-11- Svařování a spojování optických vláken

FO-12- Měření a vyhodnocení optických tras

FO-13- Měření pasivních optických sítí GPON, EPON

FO-18 ZDOTDR - Vyhodnocení optických tras

FO-16 Optické rozvaděče - montáž a měření

FO-19 FastReporter - Vyhodnocení optických tras

FO-14 Disperze CD a PMD a její měření

FO-15 Vlnové multiplexy CWDM/DWDM a jejich měření

FO-17 Optické přístupové sítě WDM-PON

ICT-11 Měření Ethernetu a služeb Triple Play

ICT-12 Prověřte síť pro IPTV

ICT-13 NGN/NGA sítě nové generace a jejich měření

ICT-14 Měření služeb xDSL a parametry metalických vedení

FO-20 Transportní DWDM systémy 100G, 400G... a jejich měření

FO-21 Optické sítě v datacentrech 40/100/200G a jejich měření

TOP
x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →