Je to spíše loterie než seriózní příležitost. Evropská unie na budování tzv. NGA sítí (vysokorychlostních datových sítí nové generace) dala ČR k dispozici až 14 miliard korun s příspěvkem na budování nebo rekonstrukci těchto sítí až do výše 75 % nákladů. Pro rozšíření i využívání eGovernmentu jsou přitom NGA sítě klíčové. Podle Jana Broučka, ředitele společnosti PROFiber

Sítě FTTx v roce 2017

TOP
x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →